Bæredygtighed

Bæredygtighed er kernen i vores mission

Hos Kebony betragter vi vores kunder, ansatte, leverandører, myndigheder, kreditorer, aktionærer og samfundet i øvrig for vores interessenter. Vi forstår, at det vi gør som selskab, er knyttet til en større branche og et større fællesskab og har en effekt ud over kun vores aktionærer og kunder. Vi er forpligtet til global bæredygtighed og miljøforvaltning i alt det, vi gør.

Kebony er stolt over at have lanceret sin anden bæredygtighedsrapport!  

Bæredygtighedsrapport 2022

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er rapporten en transparent gennemgang af Kebonys arbejde med bæredygtighed og viser at virksomheden kontinuerlig arbejder med at forbedre sin ESG-præstation år efter år. De nye 2022-data bygger på en væsentlighedsanalyse, der blev gennemført i 2021, og identificerer to hovedfokus, som vil kunne forbedre virksomhedens påvirkning på miljøet. Det gælder en styrket indsats for at anvende træ, der er fældet tættere på de vigtigste internationale markeder, samt at udforske alle muligheder for at reducere virksomhedens CO2-udledning i alle faser af produktionsprocessen. 

Den offentlig tilgængelige bæredygtighetdsrapport viser, markante fremskridt i forhold til målene fastsat i 2021, i køreplanen for bæredygtighed. Kebony fortsætter med at bane vejen for en bedre, grønnere fremtid og opfordrer fagfolk i byggemiljøer over hele verden til at se bæredygtigt træ som ’den nye normal’.

ÅBENHED

Kebony-koncernen arbejder for at opfylde forpligtelserne i den norske gennemsigtighedslov. Bekymringer/spørgsmål ved denne lejlighed kan rettes til Kebony ved at bruge e-mailadressen [email protected]

Kebony Group omfavner den norske transparenslov for at opretholde menneskerettighedsstandarder. Find vores tilgang og evalueringer af forsyningskæden vedrørende menneskerettigheder her.

Som en del af selskabets program for samfundsansvar har Kebony valgt at støtte og deltage i en række bæredygtighedstiltag:

Kebony is FSC® certified

Kebony er FSC®-sertifisert. Forest Stewardship Council® (FSC®) arbejder for at forbedre skovforvaltningen i hele verden, og skaber gennem certificering en motivation for skovejere og forvaltere til at følge den bedste sociale og miljømæssige praksis. FSC® skaber en forbindelse mellem skoven og slutbrugeren og sikrer, at produkter med FSC®-mærket opretholder principper og kriterier, som giver de højeste sociale og miljømæssige fordele og hensyn. Alle Kebony Clear og Kebony Character-produkter er FSC®-certificeret.

PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC, The Program for the Endorsement of Forest Certification er verdens største skovcertificeringsorganisation. PEFC støtter nationale skovcertificeringssystemer, som er udviklet gennem processer med flere interessenter og skræddersyet til lokale prioriteringer og forhold. PEFC fremmer også motiverende skovforvaltning gennem sin uafhængige tredjeparts-certificeringsproces. Råstoffet til Kebony er hentet i bæredygtigt drevne skove med stor tømmerhøst.

Swan Eco-labelled

Alle varer leveret af Kebony er Svanemærkede. Svanen er det officielle nordiske miljømærke, introduceret af Nordisk Ministerråd. Svanemærket er en garanti for, at vores produkter er blandt de mindst miljøbelastende på markedet. Det lille grønne logo er ”Svært at få. Let at vælge”, som Svanemærket selv proklamerer.

Svanemærkets vision er et bæredygtigt samfund, hvor fremtidige generationer kan drage nytte af de samme betingelser og muligheder som os. Et vigtigt skridt mod denne vision er at hjælpe forbrugerne med at vælge de mest miljøvenlige produkter. Svanelogoet viser, at et produkt er et godt miljøvalg.

Se Kebony`s certifikat fra Svanenmærket:

Certifikat fabrik Norge
Certifikat fabrik Belgia

 

Kebony er medlem af Norwegian Green Building Council (NGBC), en uafhængig forening for industriledere inden for norsk byggeri og ejendom. NGBCs formål er at øge miljøstandarden for norsk byggeri og anlæg ved at udvikle BREEAM-NOR på en måde som gør, at miljøvenligt byggeri bliver efterspurgt og meget eftertragtet.

Kebony har fået den bedste vurdering, “A”, i det svenske netbaserede system SundaHus Environmental Data. Systemet anvendes af bygningsejere, arkitekter, rådgivere og entreprenører til at styre materialevalget i byggerier.

Kebonys leverandører er værdifulde partnere og vigtige for, at vi kan nå vores mål. Du finder generelle købsbetingelser her.

Kebony har grundlæggende værdier og principper, som afspejles i vores etiske retningslinjer. Her kan du læse vores etiske retningslinjer og Kebonys adfærdskodeks for leverandører.