Kebony vs. Termisk Modificeret

Kategori

Sammenligninger

I verden af modificeret træ findes der mange forskellige versioner. Men ikke alle modificeringsprocesser er lige gode, så hvordan kan man se forskel? Her er fem primære kategorier, der kan hjælpe med at skelne mellem Kebony- og termisk modificerede træprodukter.

Modificeringsproces

Kebony anvender en patenteret og ophavsretligt beskyttet modificeringsproces kaldet furfurylering. Furfurylering anvender en biobaseret væske, kaldet furfurylalkohol, der stammer fra planteaffald fra landbruget. Furfurylalkoholen sprøjtes ind i splintvedscellerne, og når den kombineres med varme, bindes de permanent sammen, hvilket resulterer i, at et nåletræ permanent forvandles til at have egenskaber som hårdt træ. Selv om der anvendes kemikalier, er produktet ikke giftigt både under og efter endt brug. Kebony leveres med en 30 års garanti.

Termisk modificering af træ er en kemikaliefri proces, hvor træet opvarmes i en ovn til temperaturer på mellem 180 ºC og 230 ºC. Dette resulterer også i en permanent ændring af træcellerne, hvilket skaber forbedret holdbarhed og ydeevne. Termisk modificering er meget almindelig, og mange virksomheder anvender en variant af denne videnskab. De fleste termisk modificerede træsorter har en garanti på højst 25 år.

Vinder: Da Kebonys proces gør træcellerne tykkere, og termisk modificering udtynder træets cellevægge og dermed øger skrøbeligheden, har Kerbony fordelen.

Holdbarhed

Kebony indeholder en permanent opsvulmet og stabil cellevæg, hvilket giver en lang levetid og et træ, der i ydeevne minder mere om de tropiske træsorter. Furfuryleringsprocessen giver modstandsdygtighed over for mikrobielt forfald, øget dimensionsstabilitet, hårdhed, stivhed og et kontrolleret fugtindhold. Derfor giver Kebony 30 års garanti på Kebony-produkter.

Termisk modificerede træsorter brænder træets sukkerstoffer, som er en fødekilde for insekter, ud, samtidig med at træets fugtindhold kontrolleres for at opnå et mere stabilt produkt end den oprindelige træsort. På grund af fjernelsen af stoffer fra træcellerne er termisk modificeret træ knap så velegnet til områder med tung trafik som f.eks. promenader eller i erhvervsområder. Som belægning eller indretning har det den ulempe, at cellevæggene er mindre tykke og modtagelige for cellekollaps, og det kan være udsat for slitage i områder med meget trafik.

Vinder: Kebony for øget holdbarhed som belægningsprodukt

Vedligeholdelse

Begge produkter forvitrer til en flot sølvpatina og kræver ikke anden vedligeholdelse end normal rengøring. Kebony-træ har 30 års garanti, hvor de fleste termisk modificerede fyrretræer ikke har nogen garanti. Nogle termisk modificerede typer hårdt træ har en garanti på 25 år, afhængigt af producenten og træsorten.

Da begge produkttyper er naturtræ, kan de rengøres med vand og sæbe eller med en let højtryksvask. Begge produkter kan også tåle bejdse eller maling, afhængigt af producentens specifikationer.

Vinder: Uafgjort, med Kebony som har en lille fordel på grund af den længere garanti

Miljømæssige påvirkninger

Kebony er det ultimative alternativ til de tropiske hårde træsorter. Kebony anvender FSC®-certificerede hurtigtvoksende træer, som kun er 30 år om at blive brugsklar, hvilket giver dem en samlet livscyklus, der overlever mange tropiske hårde træsorter. Træerne kommer fra bæredygtige skovbrug og er alle FSC®-certificerede. Ipé og andre tropiske hårde træsorter har derimod en modningstid på 100 år og er udvundet ved skovrydning i regnskoven eller ulovlig skovhugst. Modificeringsprocessen for Kebony er også ren og ugiftig.

Termisk modificering udføres med en række forskellige træsorter afhængigt af producenten, fra ikke-FSC®-certificeret fyrretræ til hårde træsorter som ask. Fyrretræ er et hurtigtvoksende nåletræ, mens ask har en tendens til at have en længere vækstcyklus og en mindre progressiv skovrejsningsplan, hvilket øger den samlede miljøpåvirkning. Træer med langsommere vækst er bedre egnet til termisk modificering, da træets cellevægge udtyndes under modificeringsprocessen.

Transport og forsendelse er en anden ting, der skal tages i betragtning med hensyn til miljøpåvirkning. Kebony produceres i Norge og Belgien, mens termisk modificerede produkter produceres i både USA og internationalt. En almindelig misforståelse er, at international transport øger et produkts CO2-fodaftryk betydeligt, men på grund af skibets enorme kapacitet er transport over vand dobbelt så brændstoføkonomisk som en godsvogn og næsten 10 gange mere effektiv end en lastbil.

Vinder: Begge er betydeligt mere bæredygtige end tropiske hårde træsorter, men da Kebony kan udnytte de hurtigst voksende træer i de bedste klimaer i verden, har de en klar fordel i forhold til termisk modificering.

Værdi

Værdien er typisk afhængig af projektets anvendelse og mål. Prisforskellen mellem Kebony og lignende termisk modificerede produkter varierer meget fra producent til producent og fra område til område. En anden faktor, der bør tages i betragtning, er de samlede ejeromkostninger. Hvis et projekt er designet til at have lang levetid, så ønsker man at bruge et produkt, der er designet til at holde lige så længe som de andre materialer, der anvendes.

Vinder: Det afhænger af projektet

Dommen

Vi kan ikke udtale os om alle termisk modificerede produkter, men typisk skaber furfuryleret træ som Kebony et mere holdbart produkt end termisk modificering, når man bruger samme træsort og dimensioner. Vi opfordrer dig til at undersøge det nærmere selv og vælge det produkt, der passer bedst til dine specifikke behov.