Kebony forseglingsvoks til skæreflader, 375 ml #2679

Kebony forseglingsvoks til skæreflader, 375 ml #2679

VARENR: 2679

DB-NR: 1914984

  • udviklet og anbefalet til Kebony materialer
  • beskytter ender og snitflader mod fugt og revner
  • smudsafvisende
  • vandafvisende

Produktegenskaber:
Kebony forseglingsvoks til ender er meget vandafvisende og beskytter træender og snitflader mod revner og fugtskader

Farve:
8131K+ Farveløs

Anvendelsesområder:
Alle ender og snitflader på udendørs træværk.

Klargøring:
Overfladen skal være ren og fri for fedt og støv.
Omrør godt inden brug. Kebony forseglingsvoks til ender er en afsluttende coatning og kan ikke behandles med endnu en coatning. Hvis produktet bliver tykt ved lave temperaturer, så opvarm containeren en smule i varmt vand.

Behandling:
Påfør Kebony forseglingsvoks til ender med en klud eller en svamp på snitfladen for at skabe en let voksfilm.

Bedste behandlingstemperatur:
mellem 8 °C og 35 °C

Dækning pr. liter:
ca. 14 m2 snitflade
Afhænger af træsort og overfladestruktur.

Antal behandlinger:
1 x Kebony forseglingsvoks til ender

Tørretid:
Berøringstør efter ca. 1 time.
Helt tør – afhængigt af luftfugtigheden – efter ca. 24 timer.

Rengøring af værktøjer:
med SAICOS penselrens eller tilsvarende

Opbevaring:
Mindst 5 år i forseglet container. Det flydende produkt kan tåle frost. For at få god en god spredbarhed efter udsættelse for frost skal produktet opbevares ved stuetemperatur i flere timer og omrøres godt. Rengøring af ender på træoverflader med forseglingsvoks til ender Brug vand og en børste, ingen stærke rengøringsmidler eller højtryksspuling.

Fysiske egenskaber:
Tæthed:
 0,85 – 0,91 g/cm3
Lugt: svag/mild, lugtfri når tør
Flammepunkt: > 61 °C iht. DIN 53213

Sikkerhedsinstruktioner – førstehjælp:
Holdes uden for børns rækkevidde. Kom ikke i beholdere, der anvendes til føde- eller drikkevarer eller andre madvarer. Vask alle klude med produktet, eller opbevar dem i en lufttæt beholder (fare for antændelse). Den tørrede coatning er normalt ikke brændbar iht. EURO-norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Indeholder iodopropynyl butylcarbamate (IPBC). Kan medføre en allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad tilgængeligt efter anmodning.

EU-grænse for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010).

Kebony forseglingsvoks til ender indeholder højst 500 g/l VOC. GGVSEB / ADR -/-

Vores anvendelsesråd er givet efter vores bedste viden og er baseret på tests på og erfaringer med Kebony materialer. Anvendt på andre materialer er brugeren ansvarlig for al test og dataindsamling. Når der udgives et nyt produktdatablad, mister det forrige sin gyldighed.