Bæredygtighedsrapport 2022

Kategori

Blogs, Nyheder

Verdensledende producent af bæredygtigt træ fornyer indsatsen for en grønnere fremtid i byggebranchen 

[9. juni 2023] Med dagens lancering af sin nye bæredygtighedsrapport, bekræfter Kebony, en global leder inden for produktion af bæredygtigt træ, nok engang sin status som pioner i arbejdet for en grønnere byggebranche.

Rapporten giver en grundig og transparent vurdering af den norske teknologivirksomheds eget arbejde med bæredygtighed og er samtidig et eksempel til efterfølgelse for resten af den globale byggebranche, der er en af verdens mest forurenende industrier. Rapporten er et bevis på, at det er muligt at kombinere stærke kommercielle resultater med ansvarlige miljøpraksisser.  

Rapporten tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og viser Kebonys fortsatte engagement i at forbedre sin ESG-præstation år efter år. De nye 2022-data bygger på en væsentlighedsanalyse, der blev gennemført i 2021, og identificerer to hovedfokus, som vil kunne forbedre virksomhedens påvirkning på miljøet. Det gælder en styrket indsats for at anvende træ, der er fældet tættere på de vigtigste internationale markeder, samt at udforske alle muligheder for at reducere virksomhedens CO2-udledning i alle faser af produktionsprocessen.  

Kebony producerer modificeret træ med unikke egenskaber ved hjælp af en patentbeskyttet teknologi. Produkterne er Svanemærket, miljøvenlige, holdbare og æstetisk flotte, ligesom de bidrager til at reducere den globale byggebranches afhængighed af hårdttræ fra troperne og forhindrer skovrydning af planetens dyrebare kulstofreservoirer.  

 Rapportens analyse af Kebonys drivhusgasudledninger viser, at det er lykkes at reducere udledningen i alle brancheanerkendte Scope 1-, Scope 2- og Scope 3-kategorier. Samtidig har Kebony øget sine investeringer inden for forskning og udvikling til USD 1,5 millioner i løbet af 2022. Endelig har Kebony formået at udvide anvendelsen og forbedret ydeevnen af Kebony-teknologien til nye, lokale arter af bæredygtigt træ. Rapporten fremhæver også vigtigheden af innovative træprodukter for at løse klimakrisen og anslår, at man kunne have sparet 143.000 ton CO2-udledning, hvis Kebony-produkter var blevet anvendt i stedet for Ipe-hårdttræ i USA og EU i 2022.  

Med sin transparente gennemgang af året, der er gået, og ved samtidig at kigge ind i årene, der kommer, bidrager rapporten med en skitse for hvilke investeringer og operationelle tiltag, der er nødvendige for at opnå netto nuludslip i 2035 samt den planlagte lancering i år af et nyt forskningsprogram for naturlige, bio-baserede kemiske produkter. Begge ting er gode eksempler på Kebonys mission om at sikre reelle positive forandringer i den globale byggebranche.  

Jean-Baptiste Clavel, administrerende direktør for Kebony, siger i forbindelse med offentliggørelsen af Kebonys bæredygtighedsrapport:  

“Vores unikke teknologi har bevist, at vi i Kebony kan levere vigtige løsninger på de globale udfordringer med drivhusgasser og ødelæggelsen af verdens regnskove. At have en positiv indvirkning på miljøet er en kerneværdi for os og i vores daglige drift og vil også være retningsgivende for vores strategi og måden, vi agerer på fremadrettet, mens vi forsøger at skabe en bæredygtig fremtid for byggebranchen globalt.”  

Kebonys bæredygtighedsrapport for 2022 kan downloades her