FSC Træ

Kategori

Blogs

Kebony arbejder for at forbedre skovforvaltningen i hele verden

Som forbrugere bliver vi mere og mere opmærksomme på vores indvirkning på miljøet, og det er vigtigt at træffe bevidste valg, når det kommer til materialer og produkter, vi køber til daglig. Hos Kebony har vi gjort det nemt for dig. Vi har forpligtet os til kun at bruge bæredygtigt skovbrug og FSC®-certificeret træ i vores produktion.

Alle Kebony Clear og Kebony Character-produkter er FSC®-certificeret, hvilket betyder, at træet, der anvendes i disse produkter, er fra ansvarlige kilder og overholder de højeste sociale og miljømæssige standarder.

Nedenfor kan du læse mere omkring FSC Træ og bæredygtigt skovbrug. Læs hvad vi gør hos Kebony, og bliv klogere på hvordan du som forbrugere også har en stemme, når du tilvælger bæredygtighed.

FSC træ - skov kebony

Hvad er FSC Træ?

FSC står for “Forest Stewardship Council” og er en international organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift og bevarelsen af verdens skove. FSC-træ er træprodukter, der er produceret og forarbejdet i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier for bæredygtig skovdrift.

 

Formål med FSC certificering:

Formålet med FSC-certificering er at fremme bæredygtig skovdrift ved at sikre, at skove bliver forvaltet på en måde, der respekterer og opretholder økosystemernes integritet, beskytter biodiversiteten, respekterer de menneskelige og arbejdsmæssige rettigheder og fremmer økonomisk bæredygtighed. FSC-certificeringen er en måde at sikre, at træprodukter, der er fremstillet fra disse skove, er miljømæssigt og socialt ansvarligt produceret.

 

Hvorfor er FSC træ vigtigt?

FSC-træ er vigtigt, fordi verdens skove spiller en afgørende rolle i at opretholde vores planetære sundhed og miljø. Skove fungerer som en kilde til ilt og absorberer CO2 fra atmosfæren, og de giver også livsvigtige økosystemtjenester såsom at bevare biodiversitet og beskytte mod erosion og oversvømmelser. Ved at fremme bæredygtig skovdrift og sikre, at træprodukter er produceret ansvarligt, kan FSC-certificering hjælpe med at bevare verdens skove og sikre deres fortsatte eksistens for kommende generationer.

Salih Usta FSC skov med sø

Salih Usta Photography

 

Formål med Certificering

 

Kriterier for FSC certificering

FSC Certificeringen bygger på 10 grundprincipper omkring bæredygtighed, som FSC certificerede skovejere skal overholde, for at kunne kalde deres træ for FSC certificeret Træ.

De 10 grundprincipper er:

 

  1. Overholdelse af lovgivning: FSC-certificerede skove skal overholde alle relevante love og reguleringer.
  2. Arbejdstagernes rettigheder: Skovarbejdere skal have ret til frihed, ligebehandling, en sikker arbejdsplads og retfærdige løn- og arbejdsforhold.
  3. Rettigheder for oprindelige folk: FSC-certificerede skove skal respektere og anerkende de oprindelige folks rettigheder og deres kulturelle og sociale værdier.
  4. Forholdet til lokalsamfundet: FSC-certificerede skove skal tage hensyn til og respektere lokale samfunds interesser og rettigheder.
  5. Skovens goder: FSC-certificerede skove skal bevare og forbedre skovens økosystemer og tilbyde en række af skovens goder som fx ved, bær, svampe og medicinplanter på en bæredygtig måde.
  6. Miljøværdier: FSC-certificerede skove skal beskytte og bevare miljøet, herunder overholde grænseværdier for forurening, beskytte drikkevand og beskytte truede dyrearter og deres levesteder.
  7. Driftsplanlægning: Skovejer skal udarbejde en plan for, hvordan skoven skal drives bæredygtigt på lang sigt.
  8. Overvågning og vurdering: Skovejer skal overvåge og vurdere skovens sundhed og miljømæssige påvirkninger regelmæssigt.
  9. Bevaringsværdier: FSC-certificerede skove skal beskytte vigtige skovområder med særlig høj biodiversitet og økosystemværdi.
  10. Gennemførelse af driften: FSC-certificerede skove skal følge deres driftsplan og overvågningsprogram og stræbe efter konstant forbedring af skovdriften.

 

FSC’s standarder og kriterier er udviklet og revideret i samarbejde med eksperter inden for skovforvaltning, videnskab og miljøorganisationer.

FSC træ huse ved strand

FSC kæden af ansvar:

FSC-kæden af ansvar (Chain of Custody) er en proces, der sporer FSC-certificerede træprodukter fra skoven til den færdige produkt, herunder alle trin i forarbejdning, transport og distribution. Hver part i kæden af ansvar er ansvarlig for at opretholde certificeringen og sikre, at produktet opfylder FSC’s standarder og kriterier.

 

FSC certificeringsprocessen:

FSC-certificeringsprocessen involverer en grundig gennemgang af skovforvaltning og træproduktion for at sikre, at de opfylder FSC’s standarder og kriterier for bæredygtig skovdrift. Certificeringen udføres af uafhængige tredjepartsrevisionsselskaber, der evaluerer skovens tilstand og forvaltningssystemer. Hvis skoven overholder FSC’s standarder og kriterier, kan den certificeres, og produktet kan bære FSC-mærket. Certificeringen skal opretholdes gennem årlige inspektioner og gen-certificeringer, for at sikre at standarderne fortsat overholdes.

 

Hvorfor skal du vælge FSC Træ?

Miljømæssige fordele ved FSC Træ

  1. FSC-certificerede skove kræver en mere bæredygtig tilgang til skovdrift, som hjælper med at bevare skovens biodiversitet og økosystemer.
  2. FSC-certificering fremmer skovforvaltningspraksis, der tager hensyn til klimaændringer og hjælper med at reducere klimapåvirkning og CO2-udledning.
  3. FSC-certificering kræver også, at skovdrift tager hensyn til vandressourcer og beskytter sårbare habitater og arter.

 

Sociale fordele ved FSC Træ

  1. FSC-certificering fremmer respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i skovdrift, inklusive rettigheder for oprindelige befolkningsgrupper og lokale samfund.
  2. FSC-certificering styrker lokalbefolkningens adgang til og kontrol over skovressourcer og støtter lokale økonomier.
  3. FSC-certificering fremmer også uddannelse og kapacitetsopbygning til gavn for lokalsamfund og skovforvaltere.

 

Træhus tæt ved vandet

Kebony Bæredygtighed

Hos Kebony har vi forpligtet os til global bæredygtighed og miljøforvaltning, og vi er stolte af at være FSC®-certificeret. Alle vores Clear og Character-produkter er FSC®-certificeret og vores råmaterialer kommer fra bæredygtigt drevne skove. Vi er også medlem af Norwegian Green Building Council og er Swan Eco-labelled. Hos Kebony betragter vi bæredygtighed som kernen i vores mission, og vores værdier og principper afspejles i vores etiske retningslinjer.

 

Læs mere om vores bæredygtigheds principper her:

Eller kontakt os på [email protected] med eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

FSC FAQ

Hvad er forskellen mellem FSC og PEFC?

FSC og PEFC er to separate certificeringsorganisationer for skovbrug og bæredygtig skovforvaltning.

Hvad betyder FSC 100%?

FSC 100% indikerer, at et produkt indeholder 100% FSC-certificeret materiale fra ansvarligt skovbrug.

Hvad er FSC Controlled Wood?

FSC Controlled Wood refererer til materialer fra skove, som ikke er fuldt FSC-certificeret, men som opfylder visse krav til bæredygtighed og sporbarhed.

Hvad koster FSC-certificering?

Omkostningerne for FSC-certificering varierer afhængigt af virksomhedens størrelse og omfanget af den ønskede certificering.

Hvad er FSC-bambus?

FSC-bambus er bambus, som er blevet dyrket og høstet i overensstemmelse med FSC’s bæredygtighedsstandarder.

Hvordan opnår man en certificering?

For at opnå en FSC-certificering skal en organisation gennemgå en uafhængig vurdering af deres skovforvaltningspraksis og sporbarhed af de materialer, de anvender.