Ligger i Hjorthagen, Stockholm, har en slående ny sykkel- og gangbro blitt smart designet av Sweco.

I tilknytning til brua står et meget gammelt eiketre, som er betydelig for samfunnet og viktig å bevare. Som et resultat er broen, som er 28,6 m lang, buet for å gi treet god plass til å fortsette å vokse.

Både broens gangvei og et element av rekkverket er laget med Kebony Character. Kebony ble valgt på grunn av sin høye holdbarhet og slitesterke egenskaper siden broen vil måtte tåle betydelig sykkel- og fotgjengertrafikk. Dette er en av de første gangene Kebony har blitt brukt til en bro i Sverige.